• 2021 nabor slider zlobek wt

front ico galeria

front ico wolny-czas

front ico nabor

front szkolna gazetka2

„Ach ta Mysia”

mysia

Wyjazd do Teatru Lalek w Olsztynie na spektakl
„Ach ta Mysia"

20 marca Przedszkolaki z Art School wyjeżdżają do Teatru Lalek w Olsztynie na przedstawienie: „Ach ta Mysia".
Grupy: 2,5-3latków, 3,5-4 – latków A i B z oddziału przy ul. Janowicza wyjeżdżają o godz. 9.45, wracają ok. godz. 12-ej.
Grupy z oddziału Warmia Towers wyjeżdżają o godz. 10.00, wracają do Art School ok. godz. 11.50.

Życzymy Artschoolowym
Widzom – miłych wrażeń

Spotkanie z Panią pielęgniarką


Szanowni Państwo pragniemy poinformować, iż wśród naszej kadry jest od grudnia Pani Pielęgniarka Iwona Kaczyńska, która będzie systematycznie spotykać się z Dziećmi. 19 marca zaprasza Artschoolowe Dzieci, by porozmawiać o

„Higienie osobistej Przedszkolaka".

Głównym celem pogadanki będzie kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych u Dzieci. Przedszkolaki dowiedzą się, skąd pochodzi nazwa pielęgniarka, co to jest higiena osobista oraz uzyskają praktyczne rady, jak dbać o własne zdrowie.

Poza tym Pani Pielęgniarka odpowie na pytania:

 • Po co człowiek się myje?
 • Kiedy i dlaczego trzeba myć ręce?
 • Jakie zadanie ma pasta do zębów?
 • Czy ważna jest higiena nosa?
 • Co to są potrzeby fizjologiczne?
 • Czy ważne jest jak wyglądam?
 • oraz inne zadane przez dzieci.

Zwierzęta wszyscy lubimy, wierszyki o nich mówimy

konkursrecyta

Już 19 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji w Przedszkolu Art School oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School rusza IV edycja Międzyprzedszkolnego i Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem

Zwierzęta wszyscy lubimy, wierszyki o nich mówimy.

Tym razem zapraszamy wszystkie chętnie dzieci do prezentowania wierszy o tematyce zwierzęcej.

Karty zgłoszenie można odebrać oraz składać u pań wychowawczyń. Termin deklaracji udziału mija 16 marca.

Serdecznie zapraszamy!!!


REGULAMIN IV MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POD HASŁEM:
,,Zwierzęta wszyscy lubimy, wierszyki o nich mówimy" - wybór wierszy poetów dziecięcych

Organizator konkursu: Przedszkole Art School oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School
Cel konkursu: Celem konkursu jest zachęcanie dzieci do poznawania i prezentowania wierszy polskich poetów
Zasady konkursu:Konkurs jest adresowany zarówno do wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz do uczniów szkół podstawowych ( klasy 1- 3). Zadaniem każdego uczestnika jest zaprezentowanie wiersza przed publicznością oraz komisją. Prezentowany wiersz musi dotyczyć zwierząt. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową, którą należy dostarczyć osobiście, mailowo lub za pomocą poczty na adres Przedszkola lub Szkoły Art School do 16 marca 2015 roku. Wraz z kartą zgłoszeniową należy dołączyć tekst wiersza z podpisanym imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika konkursu.

Konkurs odbędzie się 19 marca w Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School przy ul. Janowicza 2a w Olsztynie. W godzinach: 9.30 ( dzieci w wieku przedszkolnym), 12:00 ( uczniowie klas 1-3)
Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 marca po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników. Przewidziane są 3 miejsca oraz wyróżnienia.

Oferta zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej:


Zapraszamy do skorzystania z nowej propozycji Art School i udziału Dzieci w zajęciach ogólnorozwojowych. Szczegóły przedstawiamy poniżej:

Grupy: 10 osób
Wtorki: 2,5 – 3 latki: 9.30
Środy: 4 – 5 latki: 13.00 i 13.30
Cena: 15 zł/miesiąc
Obowiązuje strój sportowy! (spodnie dresowe, buty sportowe na zmianę)

 • Zajęcia kształtujące wszystkie cechy motoryczne adekwatne do prawidłowego rozwoju dziecka w danym wieku (np. zwinność, szybkość, skoczność, siła)
 • Tory przeszkód umożliwiające wypracowanie planowania wykonania zadania oraz kształtowanie dodatkowo cech motorycznych przy pokonywaniu przeszkód
 • Wyścigi
 • Elementy mini gier sportowych
 • Nauka prawidłowego rzutu, rzutu do celu (oburącz, jedną ręką, z różnych pozycji)
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenie współpracy
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia z piłkami rehabilitacyjnymi
 • Nauka prawidłowej postawy (w trakcie zabawy)
 • Zajęcia z taśmami rehabilitacyjnymi (kształtowanie siły)
 • Zadania na spostrzegawczość
 • Zajęcia z elementami korekcji wad postawy

Serdecznie zapraszamy!!!

Efekty warsztatów teatralnych

teatr

Serdecznie zapraszamy rodziców, babcie, dziadków, ciocie, wujków i wszystkich zainteresowanych na pokaz umiejętności teatralnych naszych Artschoolowych aktorów, który odbędzie się 17 marca. Dzieci z grupy 4 - 5 latków zaprezentują się w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy pt.

„Na straganie", natomiast najmłodsza grupa 2,5 – 3 latków pokaże, w jaki sposób pracują na warsztatach teatralnych oraz, że teatr to nie tylko przedstawienia. W programie również zobaczymy czego Maluchy nauczyły się na zajęciach z baletu.

Mały Rachmistrz

rachmistrz

Artschoolowe Przedszkolaki biorą udział w projekcie edukacyjnym Mały Rachmistrz pod naukowym patronatem prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i z metodycznym wsparciem Ewy Zielińskiej. Projekt dotyczy nowatorskich metod pracy wspomagających dzieci uzdolnione matematycznie w oparciu o koncepcję prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Czas trwania: do czerwca 2015. Cele projektu: nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji matematycznej oraz rozwijanie uzdolnień matematycznych, promowanie osiągnięć i umiejętności dzieci wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie nauczycielskiej diagnozy uzdolnień matematycznych, metod oraz form ich rozwijania, wspieranie i pomoc rodzicom w rozwijaniu uzdolnień matematycznych ich dzieci, wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy w środowisku lokalnym na temat efektów pracy edukacyjnej dotyczącej rozwijania uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Efektem końcowym projektu będzie uczestniczenie dzieci w Konkursie matematycznym Mały Rachmistrz - czerwiec 2015.