• 2021 nabor slider zlobek wt

front ico galeria

front ico wolny-czas

front ico nabor

front szkolna gazetka2

Czyste powietrze wokół nas

logo czystepowietrze1
PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Informujemy, że w tym roku, kolejny raz Przedszkola Art School i Radość wezmą udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas"

Program ten jest adresowany głównie do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów.

Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.Program ma na celu:

  1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

  2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie" dymu papierosowego.

  3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. 
Zwiększenie poziomu wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

  5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.